Buto

At sinabi ni Ibn Sirin na ang al-Azm ay pera at kabuhayan, kaya’t sinumang tumama sa anuman, kung mayroon siyang maitatago, pagkatapos ay idaragdag niya iyon .