Basahin ang Surat Al-A’la at papuri

Ang Surat Al-A’la at papuri para sa mambabasa, o siya ay makakalimutan at sana mawala ito