Napunit ang baga niya

At sinumang makakakita na ang kanyang baga ay napunit, kung gayon ang kanyang buhay ay malapit na, at maaaring siya ay mamatay nang mas maaga dahil ang baga ay nasa lugar ng kaluluwa .