Ang ulo nito ay parang ulo ng leon

At sinumang makakakita na ang kanyang ulo ay tulad ng ulo ng isang leon, pagkatapos ay mananaig siya sa kanyang paghuhukom at talunin ang kanyang mga kaaway, at maaaring magkaroon ng kaluwagan .