Lalaki na paggatas o pagsuso

At sinumang makakakita ng isang taong naggagatas o sumususo ng kanyang ari ng lalaki ay makakakuha mula sa kanya ng isang benepisyo .