Lumabas ito mula sa kanyang butas ng isang mabangong amoy

At ang sinumang makakakita na naglalabas siya ng isang mabangong samyo mula sa kanya, ito ay isang papuri at isang magandang alaala, at kung nakikita niya na labag siya sa iyon, tatanggihan niya siya .