Nakatikim siya ng hindi alam

Nadama na nakatikim ito ng isang bagay na hindi kilala, pumapasok ito sa isang bagay na hindi kailanman kita .: Saw ay kumakain siya sa pinggan at pinasok ang mga ito o pinalihis kung ano ang makakain mula sa pagkaing binigyang-kahulugan nito ang pagpasok sa lakas at nakita na kumakain siya ng pagkain, mula sa ulam o iba pang naantala ito ay isang bagay na kasing huli sa kanyang buhay, hayaan siyang isaalang-alang ang pagkain at sukatin iyon .