Cypress

Si Cypress ay nasa isang panaginip isang magandang babae, o isang lalaki na nagsasabing walang trabaho . Marahil ang kanyang paningin ay nagsabi ng paglalakbay o lihim . At ang sipres ay nangangahulugang ang mga bata o ang haba ng buhay o ang disenteng batang lalaki .