Surat At-Takwir

Si Surat Al-Takwir na sinumang magbasa nito o mag-recite sa kanya, tulad ng Jaafar Al-Sadiq, nawa ay kalugod-lugod siya ng Diyos, sinabi, magkakaroon siya ng pagkakataong magnakaw, at sinabi : Siya ay naglalakbay sa silangan at binasbasan ng ito . At sinabi na : Nakakamit niya ang paggalang at pagsisisi, at protektahan siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat mula sa iskandalo .