Ang isang instrumento ay nasa kanyang leeg o instrumento ng sinuman

At kung sino man ang makakakita ng instrumento ng isang tao sa kanyang leeg o ito ay sa iba, walang mabuti sa kanila .