Dalaga

Ang Birhen Kung sino man ang makakakita ng isang dalagang dalaga sa kanyang panaginip, mahirap iyon para sa mga masters ng imposter . Gayundin, ang isang babae ay puki para sa mga may kawalan ng kakayahan, at marahil ang isang birhen ay ipinahiwatig ng isang birhen mula sa isang kamelyo . Ipinapahiwatig nito ang magagamit na lupa, at ang bagong pabahay na naitayo . At ang librong hindi pa naselyohan, o ang prutas na hindi napili, at maaaring ipahiwatig ang pagkabalisa mula sa pagkakaganyak ng pangalan nito, Bakr Karab . At sinumang makakakita na sinaktan niya ang isang birhen na nagmamay-ari ng isang nayon o gumawa ng isang kumikitang kalakal .