Surat Al-Ahqaf

Ang Surat Al-Ahqaf, kung binabasa ito sa isang tao, ay upang maghanap ng mga himala at pag-isipan ang kadakilaan at awtoridad ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat . At sinabing : Siya ay masuwayin sa kanyang mga magulang, pagkatapos siya ay nagsisisi nang mabuti, at mabait sa kanila . At si Jaafar al-Sadiq, nawa’y kalugod-lugod sa kanya ng Diyos, ay nagsabi: Sinumang magbasa ng Surat Al-Ahqaf, ang Anghel ng Kamatayan ay lumapit sa kanya sa pinakamagandang anyo, at nahabagin, at sinabi : Siya ay nahaharap sa pagkabalisa at pagkabalisa mula sa kung saan siya umaasa para sa mabuti .