Layunin

Layunin Makita ang isang layunin sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga alalahanin at mga bagay na nangangailangan ng iyong pansin higit sa iba pang mga bagay . Kung iniisip ng babae na siya ay isang target, hinuhulaan nito na ang kanyang reputasyon ay nasa panganib dahil sa tsismis at alingawngaw ng mga kaibigan .