Isang propeta na tumaas ang haba o lapad

At sinumang makakakita ng isang propeta na mas malaki kaysa sa kanya, magkakaroon ng fitnah sa mga tao .