Bug

Kung pinangarap mo ang mga bug, nangangahulugan ito na ang ilang mga seryosong nakakainis na komplikasyon ay lilitaw sa iyong pang-araw-araw na buhay . Ang mga pamilya ay magdurusa mula sa pagpapabaya sa mga tagapaglingkod, at maaaring maganap ang sakit .