Pinipilit

Systole Ang paghihigpit ng isang tao sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pag-aresto sa isang kabuhayan . At marahil ang paghihigpit ay ipinahiwatig ang mga kahihinatnan ng mga kasalanan sa paggising at ang kanilang mga epekto sa mundong ito .