Luha

Isang luha Kung pinapangarap mo na ang iyong mga mata ay pumatak ng luha, hinuhulaan nito na tatawid ka ng kalungkutan . Kung nakikita mo ang iba na lumuluha, nangangahulugan ito na ang iyong kalungkutan ay makakaapekto sa damdamin ng iba at mawala ang kanilang kaligayahan .