Bago ang lupa sa hari

At sinumang makakakita na tinatanggap niya ang lupa sa hari, pagkatapos ay sinusunod niya siya at tinanong siya tungkol sa kanyang mga gawain, at marahil ay nagpapahiwatig na mayroong mabuti .