katatakutan

Kakatakot Kung pinangarap mo na takot ka sa anuman, nangangahulugan ito ng pansamantala at panandaliang mga kaguluhan .