pagkamuhi

Mapoot Kung pinangarap mo na kinamumuhian mo ang isang tao, nangangahulugan ito na hindi ka maingat, at magdudulot ka ng hindi sinasadyang pinsala sa partido o ang isang nakakahiyang kilos ay magdudulot ng pagkawala ng trabaho at pagkabalisa . At kung kinamumuhian ka sa hindi makatarungang mga kadahilanan, makakagawa ka ng magagaling, matapat na kaibigan . Mas magiging masaya ang mga kasama mo . Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay hinuhulaan ang karamdaman .