College

Kolehiyo Kung pinangarap mong makakita ng isang kolehiyo, nangangahulugan ito na agad kang sususulong sa isang sentro hangga’t tumatakbo ka pagkatapos nito . Kung pinapangarap mong babalik ka sa kolehiyo, nangangahulugan ito na makakatanggap ka ng posisyon sa pamamagitan ng magandang trabaho .