Pinahintulutan ang pagdila

At kung sino man ang makakakita na inihayag niya ang pagdila at libangan, ipinapahiwatig nito na malapit na ang kanyang oras .