Jafar al-Sadiq at ang mga tainga

Sinabi ni Jaafar Al-Sadiq : Ang pangitain ng panawagan sa panalangin ay binibigyang kahulugan sa labindalawang paraan: paglalakbay, pagsasabi ng katotohanan, kaayusan, kapalaran, pinuno, paglalakbay, kamatayan, pagbabayad ng pagkalugi, pagkakanulo, paniniktik, kawalan ng utang at pagkukunwari .