Jaber al-Maghribi at ang tornilyo

Sinabi ni Jaber al-Maghribi na kung ang kuko ay gawa sa openwork na tanso, ipinapahiwatig nito ang kabaligtaran ng mga bagay na ginagawa, at kung ito ay bakal o buto, ipinapahiwatig nito ang lakas at mabuting kalagayan .