Pindutin ang lupa sa isang kuko

At ang sinumang nakakakita na siya ay sinaktan ang isang kuko na gawa sa ginto o pilak sa lupa, siya ay yayaman at magkakaroon ng pera sa pamamagitan ng pagkamit nito .