Pulang kulay

Ang pulang kulay ay nasa panaginip at katanyagan, kaya’t ang sinumang makakakita na ang kanyang mukha ay pulang pula, pagkatapos ay magiging mabuti siya sa mundong ito . At sinabing : Kung ang pulang karne ay puti, ang may-ari nito ay makakakuha ng ginhawa at kagalakan . At sinumang makakakita na ang kanyang mukha ay namumula sa pula, tulad ng mga mukha ng mga kababaihan na nabahiran, pagkatapos ay siya ay nangangalunya at isiwalat ang kanyang kaso . At kung sino man ang makakakita na namula ang kanyang katawan at mukha, siya ay magiging mahabang pag-aalaga pagkatapos manalo . Ipinapahiwatig ng pulang kulay ang kalusugan ng pasyente at ang pagdating ng manlalakbay .