Ang pitsel

Ang pagkakita ng ewer sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagsisisi sa nagkasala, at ang lalaking anak sa isang buntis . At marahil ay tumutukoy ito sa batang lalaki na nakakaalam ng mga lihim . At ang kanyang koleksyon ng mga banga ay nagpapahiwatig ng matuwid na mga gawa na humantong sa pagpasok sa Paraiso . At marahil ay tinukoy ng ewer ang espada dahil isa ito sa kanyang pangalan . Kung ang halaga nito ay tumaas sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang pagtaas ng dami ng mga nag-signify dito . Ipinapahiwatig din ng pitsel ang pagtawa, hagikgikan at paglalaro . Pati na rin hatulan kung ano ang hitsura ng mga kagamitan .