Pinapalo nito ang isang kuko sa isang pader

At sinumang nakakita na siya ay nagmamartilyo ng isang kuko sa isang pader, pagkatapos ay ipinahiwatig niya na ang kanyang kapatid ay nahuli sa isang lugar o isang bahay, sapagkat ang pako ay nabukbok sa kanyang pader sapagkat ang pader sa pagbibigay kahulugan ay isang tao, at kung ito ay kumakatok sa lupa, pagkatapos ang kanyang kapatid na lalaki ay tumawag sa isang babae dahil ang lupa sa ( interpretasyon ) ay isang babae .