Gumawa ng tirador

At kung sino man ang makakakita na gumagawa siya ng tirador, siya ay magtatago ng daya at intriga .