Ang Paningin ng Safflower

Tungkol sa safflower, ang dilaw mula rito ay binibigyang kahulugan ng sakit, at pula mula rito ay binibigyang kahulugan ng sedisyon, pati na rin sa tinain nito, at maaaring magpahiwatig ng libangan .