Mga ekspresyon at dinar

Ang ilan sa mga tagasalin ay nagsabi na ang sinumang nakakita na mayroon siyang mga dinar sa kanyang kamay, ibinalik ito at i-cash ito, at hanapin ito mula sa isang metal na iba sa ginto, at ang kulay nito ay naging imposible, kung gayon ito ay binibigyang kahulugan ng paglitaw ng mga ito sapagkat ng isang imahinasyon, kung gayon walang katotohanan para sa imahinasyong iyon at ang kanyang bagay dito ay maiugnay sa metal na iyon sa term ng agham ng mga pag-aari .