Si Abu Saeed ang mangangaral at ang zebra

Si Abu Sa`id, ang mangangaral, ay nagsabi na ang asno ng zebra ay naiiba sa interpretasyon. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang kanyang paningin ay nagpapahiwatig ng pagkapoot sa pagitan ng may-ari ng pangitain at isang hindi kilalang, walang ginagawa na tao, at ang ilan sa kanila ay nagsabing nagpapahiwatig ito ng pera .