Pumasok siya sa isang halamanan at tinipon ang ilan sa kanyang mga prutas at prutas

At sinumang makakakita na siya ay pumasok sa isang hardin at nagtipon ng ilan sa kanyang mga prutas at prutas at dinirekta ang mga ito sa kanyang tahanan, ipinapahiwatig nito na mayroong mabuti at pakinabang mula sa hari .