Pagbibigay kahulugan ng mga unan

Ang mga unan ay binibigyang kahulugan ng mga tagapaglingkod, kaya’t ang nakita niya sa kay Zein o Shin ay nasa kanila .