Sa banyo na nakasuot ang damit

At sinumang makakakita na siya ay nasa banyo na nakasuot ng kanyang damit, pagkatapos ay nangyari sa kanya mula sa kanyang ina, kapatid na babae, o isa sa kanyang mga mahram .