Balahibo ng asawang lalaki

Kaya’t mahuhulog sila sa pag-aani ng pera sa panig ng mga taong puro-makapal na tao, at marahil sila ay mga kababaihan, at walang pagdurusa sa isang pangitain .