Hinubad niya ang kanyang damit at nagbihis para sa mga patay

At sinumang makakakita na hinuhubad niya ang kanyang mga damit at isinusuot para sa patay, pagkatapos ay itutuloy niya ito sa kanya kung alam niya na iniwan nito ang kanyang pag-aari, kung hindi man ay hindi ito makakasama sa kanya, at lahat ng nakikita ng buhay na ibinigay niya sa patay. sa kanya ay hindi para kay Mahmoud maliban sa dalawang kaso .