Sheathrowan

At kung sino man ang makakakita na binago niya ang Sathirwana, nagbago siya mula sa isang estado patungo sa isa pa, at maaaring huli na siya sa kanyang buhay kaysa sa isang lumipas, lalo na kung siya ay nabuntis .