Nadera Ibn Tabataba

Isinalaysay din niya mula sa kanya, ang ibig kong sabihin Ibn Tabataba, na ang isang tao ay bumisita sa kanyang libingan at gumagawa ng mabuti sa kanya bago siya mamatay, kaya’t kumanta siya sa kanyang libingan : (At ang mga alalahanin na naiwan sa mga tao … at sila ay nakatira sa iyong contingent ) at nakita niya siya sa isang panaginip at sinabi, Narinig ko kung ano ang sinabi ko at ang sagot at ang gantimpala sa pagitan ko at ng sagot at gantimpala, ngunit lumakad sa aking mosque at nakarating Dalawang rakaat at manalangin na masagot ka .