Yakap

Tungkol naman sa yakap, mayroon itong dalawang panig, kung kaya’t sino man ang makakakita na may yumakap siya at pinalilibutan siya ng kamay, sa gayon siya ay isang tagumpay, at kung ang yakap ay napapaligiran niya, hindi iyon si Mahmoud .