Nakita niyang sumakay ito

At sinumang makakakita na siya ay sumakay, ipinapahiwatig nito na ang awa ay naganap sapagkat ang Propeta, nawa’y ang mga panalangin ng Diyos at kapayapaan ay mapunta sa kanya, ay nagsabi : Ang kapulungan ay awa .