Palengke ng kabayo

Ang merkado ng kabayo ay katibayan ng lugar ng kaluwalhatian .