Kasal sa patay na kilala

Kung nakikita niya na ikakasal siya sa isang patay, kung siya ay isang lalaki o isang babae, siya ay magwawagi sa isang desperadong pangangailangan sa kanya