Itinapon niya ang isang perlas sa ilalim ng kanyang binti

At kung sino man ang makakakita na nagtapon siya ng isang perlas sa ilalim ng kanyang binti, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na pinakasalan niya ang kanyang anak na babae sa ibang kasarian. Kung ito ay nasira, at kung nakikita niya na tumama siya sa isang perlas, maging ito ay mula sa isang tambo o iba pa, kung gayon ay isinasaalang-alang na kung ito ay sinaktan, kung gayon ito ay binibigyang kahulugan ng batang babae, at kung hindi siya nababagot , ito ay binibigyang kahulugan sa anak na lalaki .