Paningin ng perlas

Tulad ng para sa mga perlas, nasa mukha nito . Sinabi ni Daniel na si Pearl ay ipinanganak na isang lalaki o isang aliping babae .