Sa itaas ng bubong nito

At sinumang mag-isip na ang hindi maaakyat ay nasa itaas ng bubong nito, kung gayon ito ay isang ilusyon .