Tumawag siya ng isang panalangin kung saan ang pangalan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay hindi

At sinumang makakita nito na para bang nagsusumamo siya na hindi naglalaman ng pangalan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, dapat siyang mag-alok ng isang panalangin ng pagkukunwari .