Ang pangitain ni Abu Hurairah – Anas bin Malik  

At ang sinumang makakakita kay Abu Huraira o Anas bin Malik, siya ay magnanais ng Sunnah ng Propeta, nawa’y ang mga panalangin at kapayapaan ng Diyos ay mapunta sa kanya, at ang kanyang hilig ay nasa kanyang kaalaman at batas at upang pahabain ang kanyang buhay .