Lumutang siya sa dagat

At kung sino man ang nakakita na siya ay bumaba sa tabi ng dagat habang siya ay lumulutang, siya ay makukulong .