Hinawakan niya ang asawa at nasisiyahan iyon

Sinumang makakakita na hawakan niya ang kanyang asawa at tinatamasa iyon, pagkatapos ay mamahalin niya ito, at kung hindi niya matagpuan ang kasiyahan niyan, mahalin niya siya .